01.03.2018

E-odpad nesie so sebou svoju temnú stránku

cover

V dobe, kedy je práve dnes predstavená technologická novinka už o týždeň zastaralá, siahame po tých najnovších modeloch zariadení čoraz častejšie.

Tie “staršie” zariadenia končia v haldách elektroodpadu, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný odpad a priamo ohrozuje životné prostredie. Ázia vyprodukuje približne 18 miliónov ton eletroodpadu ročne. 20 miliónoch počítačov zlikviduje USA za jediný rok. Alarmujúci je najmä vzostupný charakter týchto štatistík.

Recyklácia elektroodpadu nie je jednoduchá. Elektroodpad je zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie, ktoré majú svoju úlohu pri ochrane životného prostredia. Stovky komponentov podliehajú zložitým postupom a nemalému finančnému zaťaženiu. V Európe sa len 35 % elektroodpadu recykluje správne, podľa príslušných noriem EU. A to je jeden z dôvodov, prečo ľudia volajú po udržateľnosti nakladania s výpočtovou technikou všade na svete.

Depositphotos 42664269 Original

Hľadajme riešenia

Pre radosť z technológií a zároveň pre radosť z čistého životného prostredia netreba tak veľa. Začnime od seba. Odpovedzte si na otázky, či si nový model kupujete viac kvôli prestíži alebo je za tým reálna potreba zlepšenia výkonu zariadenia. Zamyslite sa nad tým, ako vo vašej domácnosti nakladáte s elektroodpadom. Je možné na vašich postupoch niečo vylepšiť?

Správna recyklácia je samozrejme základ. Elektroodpad nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdať nefunkčné zariadenia, či prístroje môžete na špecializovaných miestach. Zvyčajne sa stačí obrátiť na výrobcu, či predajcu produktu, ktorý zabezpečia bezpečnú recykláciu e-odpadu. Možno aj vo vašej obci nájdete špeciálne kontajnery určené pre elektroodpad. Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) si za porušenie povinností držiteľa elektroodpadu vyslúžite pokutu 2 500 eur.

Ak však chcete spojiť obe vyššie spomenuté potreby do jednej, je tu aj náš Refurbished. S nami si môžete užívať svoje high-end zariadenia bez výčitiek a k tomu za nižšiu cenu. Už nemusíte hľadať kompromisy medzi skvelými vymoženosťami technologického sveta a eko prístupom k životnému prostrediu.

Sledujte náš
Facebook